– Det har vist seg at dateringen på en del er noe eldre enn det vi først trodde

foto
Foto: Museum Nord