Fiskeriministeren til Skreikonferansen på Myre

foto