Veteran skeptisk til landbasert oppdrett

Landbasert oppdrettsanlegg ved Kvalnes på Andøya tilhørende Andfjord Salmon. Foto: Andfjord Salmon