Av: Idar Ovesen

Risjord leder Nordland Akademi

foto
Elsa Risjord. Foto: Idar Ovesen