Stort steg mot vanlig drift ved Andøy-hotell

foto