Vil bygge ut Vinje barnehage

foto
Hans Kristian Pettersen er skole og barnehagesjef i Bø, der det nå rigges for flere barnehageplasser. Foto: Tone M. Sørensen