Camilla Stoltenberg: Det hjalp å rope litt høyt

foto