Helge Stangnes er født på Tranøy på Senja i 1936.  Han arbeidet om lærer i mange år, men den siste delen av yrkeslivet var han ansatt ved Universitetet i Tromsø, hvor han forsket på dialekter og stedsnavn. I 1992 debuterte han som lyriker, og har i alt gitt ut  seks diktsamlinger .

Moddi og stålstrenga

Flere av diktene har fått toner og gjort kjent av  blant annet av Jan Arvid Johansen i Boknakaran, Hekla stålstrenga og Moddi. Slik har tekster som blant annet «Hortensia», «Vise ved Vintersolkverv» og «Kjerkegård» ved havet nådd ut til et stadig større publikum, også gjennom lokal korsang. Ei gruppe sangere frå Holand blandakor vil da også innlede arrangementet med smakebiter fra denne viseskatten.

"Brukspoesi"

Stangnes beskriver sjøl diktene sine som brukspoesi for og fra nordnorsk kystkultur. Senja-dialekta hans preger mange av tekstene, og  i foredraget vil han komme inn på  hva dialekta tilfører diktene hans. Stangnes fikk Tranøy kommunes kulturpris 1995, Elias Blix minnepris i 1996, Norges Fiskarlags Kystkulturpris i 2009 og Troms fylkes kultur­pris i 2013.

Arrangementet er en del av Maurtuva-prosjektet, der blant annet Sortland frivilligsentral, Sortland bibliotek og Sortland museum er med. Maurtuva er støttet med prosjektmidler fra Helsdirektoratet.