- Varslingssrutiner, ansvarsfordeling, evakueringsrutiner, oppfølgingsrutiner og mediekontakt må fungere, sa rektor Vidar Halvorsen til de andre skolelederne i kommunen på møtet mandag.

Les også: Nødetatene øver på å forhindre livstruende vold

Halvorsen deltok tidligere i år på et kurs i nettopp terrorberedskap, og videreformidlet denne informasjonen til kollegene.

Les også: Kurses i terrorberedskap

Utvidet kriseperm

I skoler og barnehager finnes allerede en omfattende kriseperm. Det disse nye beredskapsplanene tar for seg, er i stor grad forhold som er knyttet til den enkelte skoles organisering, beliggenhet og lokaler.

Den siste tiden har det kommet flere trusselmeldinger mot skoler, spesielt i sosiale medier. Stort sett er ikke slike trusler reelle, men beredskapen på skolene iverksettes likevel.

- Om det skulle skje noe sånt, må man gjøre en vurdering. Skal man sende ungene hjem? Skal man evakuere, eller stenge de inne? Slike ting kan komme an på den enkelte bygningen, men det et viktig at det er gjennomtenkt på forhånd, sa Halvorsen.

Les også: - Det er ingen koselig situasjon å være i

Forberedt

Skolelederne skal nå se på eksempler på beredskapsplaner, før de selv skal utarbeide planer for den enkelte skolen. Skolene samarbeider med politiet, som blant annet skal gjennomføre en større øvelse i vinterferieuka.

- Det vi må diskutere er hvorda vi skal håndtere  tilsvarende situasjoner som vi har sett andre steder i fylket. Da er det viktig å få på plass de lokale planene. Det som er viktig for rektor, er å ha en anlyse som sier noe om dette. Det skaper trygghet hos rektor, de ansatte og elevene, sier oppvekstsjef Erik Strand.

Les også: Slik skal det bekjempe skoletrusler på nett

Smitteeffekt

Ved alle skolene vil det gjennomføres en risiko- og sikkeranalyse (ROS). Deretter skal det nedsettes egne beredskapsgrupper ved de ulike skolene. Hva planen ellers vil inneholde, kommer litt an på den enkelte skolbygning.

- Det er mye fokus på trusler utenfra, men vi må også ha med beredskap for interne forhold, sa Halvorsen i møtet.

I Sortland har det ifølge Halvorsen vært tilfeller av meldinger og trusler, men ingen reelle trusler.

- Trusler har smitteeffekt. Når politiet nå har sendt ut brev til elevene, håper vi at det kan stanse noe av dette, sa Halvorsen.

Les også: Elevene fikk brev fra politiet om nettrusler mot skolene

Akkurat hva omfanget av arbeidet blir, er fortsatt uklart, men målsettingen er ifølge Strand å ha planen klar til skolestart i høst.