Nordkraft og Clemens Kraft er blitt enige om en avtale der sistnevnte kjøper Fjellkraft. Det melder selskapet i ei pressemelding.

Hålogaland Kraft AS er medeier i Nordkraft, med en eierandel på 16,66%. Hålogaland kraft er eid av sju kommuner i sør-troms og nordre Nordland, blant dem Lødingen.

- Vi er glade for at Clemens Kraft med dette tar ansvaret for å følge opp småkraftprosjektene videre, uttaler adm direktør Eirik Frantzen i Nordkraft.

- Fjellkraft-porteføljen kompletterer vår egen småkraftportefølje på en god måte og overtagelsen er i samsvar med vår vekststrategi, uttaler adm direktør Ronny Solberg i Clemens Kraft.

I pressemeldinga skriver de at Nordkraft kjøpte Fjellkraft i 2009. Som ledd i den store omstillinga som startet i Nordkraft for ett år siden, ble Fjellkraft skilt ut og det ble satt i gang en omfattende salgsprosess i fjor høst. Til tross for denne prosessen, lyktes det ikke å selge selskapet med ansatte. Det ble derfor i mars vedtatt å avvikle driften i Fjellkraft, inkludert de 14 ansatte.

Etter avvikling av driften har det altså lyktes Nordkraft å finne en kjøper til Fjellkraft med de prosjektene som ligger der. Clemens Kraft overtar selskapet fra og med 28.mai, i følge pressemeldinga.