Bakgrunnen for saken er at Sortland kommune 3. desember 2007 vedtok reguleringsplan for kvartal 13 i Sortland. Det ble i planen vedtatt at en akse på ni meters bredde skal dele kvartalet i retning øst-vest, mellom Kjøpmannsgata og Strandgata. Arealet skal være park. 8. mars i fjor eksproprierte kommunen deler av tre eiendommer. Det var da antydet en pris på 900 kroner per kvadratmeter.

Vesterålen tingrett har nå avsagt skjønn i skjønnsbegjeringa som gjelder fastsetting av erstatning for ekspropriasjon av deler av eiendommene.

Erstatningen avgjort

Eiere av gnr 15 bnr 40 får en erstatning på 3.000 kroner per kvadratmeter grunn som avståes til Byaksen.

Eiere av gnr 15 bnr 41 får en engangserstatning på 517.349 kroner for et areal på 68,43 kvadrat. For resten av arealet som avståes til Byaksen er erstatninga satt til 2000 kroner per kvadratmeter.

Eiere av gnr 15 bnr 110 tilkjennes en erstatning på 2500 kroner per kvadratmeter for grunn som avståes til Byaksen.

De saksøkte får en avsatsrente på fem prosent fram til betalinga skjer. I tillegg får de et mindre beløp som ulempetillegg.

I saken stod Sortland kommune mot fem eiere: Gunn Synnøve Svendsen, Per Martin Svendsen, Hammergården AS, Per Sandrup Moe og Sigurd Pedersen Eiendom AS.

30 år

I rettspapirene kommer det fram at planene for et parkanlegg i kvartal tretten har versert i rundt 30 år. Retten mener at usikkerheta om planene har hatt betydning for utnyttelsen av arealet.

- Et parkanlegg vil kunne gi økt trafikk både av positiv og negativ art for eiendommene. Det er ikke sannsynliggjort at et parkanlegg i form av en stripe på cirka ni meter vil ha noen positiv effekt for eiendommene, mener retten.