- Dette er den mest mislykkede reformen jeg har sett noen gang. Den er avfeid over hele linja.

Det sa Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) da formannskapet i Sortland behandlet spørsmålet om kommunesammenslåing en siste gang før Sanners frivillig-frist går ut 1. juli. Høyres Silvia Ovik ville ha formannskapet med på et vedtak om at Sortland ønsker en sammenslåing med de andre vesterålskommunene. Hun ville også ha politikerne med på et punkt hvor at det understrekes at Sortland står ufrivillig alene dersom nabokommunene ikke ønsker sammenslåing.

I rådmannens innstilling til saken het det at sammenslåing av kommuner i Vesterålen må være basert på frivillighet, og at den enkelte kommunes valg må respekteres. Den sa også at kommunestyret tar den gjennomførte innbyggerundersøkelsen til orientering.

I innbyggerundersøkelsen er 1001 sortlendinger spurt. Resultatet viste at halvparten var for sammenslåing, én tredjedel mot, mens én av fem er usikker.

Flertall for sammenslåing

Høyres Silvia Ovik pekte på at det både er flertall blant politikerne og innbyggerne i Sortland for sammenslåing, og at man da burde fatte et vedtak deretter.

- Når flertallet i kommunen sier klar fra hva de mener om saken, mener jeg vi bør fremme et annet vedtak enn det som kommer fra rådmannen. Jeg mener vi skal si at vi ønsker ei sammenslåing med de andre vesterålskommunene, og inkludere et punkt om at vi står ufrivillig alene om de andre kommunene ikke er med. Om prosessen stopper der, noe den etter all sannsynlighet gjør, har vi gjort vårt, sa Ovik.

- Mislykket reform

I den påfølgende debatten, med ganske høy temperatur, hersket det uenighet om hvor mye vekt innbyggerundersøkelsen skal ilegges.

- Det er snakk om 1000 respondenter, og det er ikke all verden. Den sier ikke hele sannheten. Jeg mener det er viktig å gjøre et vedtak hvor vi presiserer at dette baserer seg på frivillighet, sa Bjørkmo.

- Er ordfører og Arbeiderpartiet for eller mot kommunereformen? Gjør vi et vedtak basert på det som skjer rundt oss, eller basert på det som skjer i vår egen kommune? spurte Ovik.

- Vi er for sammenslåing, men at det skal skje frivillig, svarte Bjørkmo før hun la til at dette er den mest mislykkede reformen hun noen gang hadde sett.

Det fikk Høyres Roar Wessel Olsen til å se rødt, og han lot seg tydelig irritere over kritikken fra Ap som i utgangspunktet er for sammenslåing.

Respekt for naboene

Aps Sigurd Jacobsen sa seg enig med rådmannes innstilling.

- Den gjenspeiler frivillighet og respekt for naboene våre som ikke vil ha oss, selv om vi vil ha dem. Jeg synes det er beundringsverdig av dere som representerer regjeringspartiene, at dere kjemper for en reform som er en fallitt, sa Jacobsen.

- Dere må gjerne være kritiske til reformen og snakke om hva de andre gjør, men det spiller ingen rolle for meg i dag. Vi skal gjøre et vedtak for Sortland, hvor det er et flertall både blant politikere og innbyggere om kommunesammenslåing. At vi er for, men stemmer mot, er oppsiktsvekkende, sa Ovik.

Hun fikk ikke flertallet med seg på et positivt vedtak om kommunesammenslåing, det gjorde hun imidlertid på et punkt om at Sortland står ufrivillig alene dersom nabokommunene ikke ønsker sammenslåing.