Heimevernsdistrikt 16 ledes av oberst RuneSolberg. Han har i overkant av 3500 soldater under sin kommando. HV-16sdistrikt omfatter Nord-Hålogaland fra Tysfjord til Finnmarks grense, inkludertLofoten og Vesterålen. Distriktet er delt inn i 19 HV-områder, og har i tilleggto innsatstyrker. Distriktet dekker de tettest befolkede regionene iNord-Norge.

Tetteste strøket i Nord-Norge

I forbindelse med Kvalitetsreformen i Heimevernet 2005, ble de gamleHV-distriktene 15 og 16 nedlagt. Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16 blederetter opprettet i Bjerkvik i Narvik kommune, og har det territorielleansvaret for nordre Nordland og Troms fylke med tre politidistrikt og 41kommuner.

- Vi har tatt initiativ overfor sivile aktører som vi nå planlegger ågjennomføre en større øvelse sammen med. Den øvelsen, som har fått navnetNjord, vil foregå i september i år. Det er vanskelig å anslå hvor mange somtotalt er med på øvelsen, men fra vår side blir det i overkant av 700 personer.Våre viktigste oppdrag er en rekke militære nøkkelpunkt. I dette distriktet erdet flere slike nøkkelpunkt enn noe annet sted i landet. Slike nøkkelpunkt erflyplasser og kaier primært med tanke på både allierte og nasjonale styrker.Vårt oppdrag er å sikre militær infrastruktur slik at man fra Bodø kan drivestrid i Nord-Norge dersom nødvendig, forklarer oberst Solberg.

Stiller med "7000 hender"

- Når det gjelder samfunnssikkerhet mener jeg Heimevernet kan styrkeden sivile sikkerheten dersom det skulle være nødvendig. Jeg pleier å si at vii løpet av relativt kort tid kan stille med 7.000 hender. I høst blir det enstor HV-øvelse med tyngdepunkt på Andenes, Leknes og Værøy. Vi ønsker å gjøredette til en stor treningsarena der andre etater kan hive seg med, og øvesammen med oss, forklarer Rune Solberg.

Sammen med seg på Kystvaktbasen på Sortland hadde HV-sjefen denne ukablant annet med seg representanten Kåre Munkvold fra Politietsoperasjonssentral i Harstad, det var folk fra Andøy kommune, fra sykehuset iVesterålen og blant annet fra brannvesenet.

Politiet ser frem til samarbeidet

- Politiet ser frem til å øve sammen med nødetatene, Forsvaret ogSivilforsvaret i denne øvelsen. Forsvaret drifter øvelsen, og vi andre erinvitert med, og det setter vi pris på, forklarer Kåre Munkvold.

- Vi i ambulansen er å sørge for å drive livreddende behandling ute ifelt, og evakuere pasienter inn til sykehuset, og få øvd på vår organisasjon ogsamvirke med andre etater når det blir litt størrelse på hendelsene. Det får viikke nok av, sier Anders Samuelsen i Nordlandssykehuset.

Greta Jakobsen fra Andøy kommune er beredskapsansvarlig fra sinheimkommune, og bekrefter i likhet med de andre i planleggingsfasen at hunsetter stor pris på initiativet fra Heimevernet.