Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, FrPs medlem i Utenriks ogforsvarskomite er på Sortland og på Andøya torsdag i dag torsdag og fredag. Tybring- Gjedde er FrP sin forsvarspolitiske talsmann på Stortinget.

Hovedhensiktenmed dette besøket er at man ønsker å gi Tybring-Gjedde en orientering om aktiviteten vedKystvakten og ved Andøya flystasjon og ARS.