Det skjer 4. februar i regi av LO Vesterålen.

Fra LO sentralt møter 1. nestleder Tor-Arne Solbakken og avdelingsleder for Næringspolitisk avdeling i LO, Grethe Fossli. Leder av Norges Offiserforbund, Egil André Aas, vil også delta på møtet.

Les også: – Viktig med støtte fra Troms og Nordland fylkeskommuner

«Vi ønsker at det på denne måten gis mulighet til dialog mellom representantene for LOs ledelse og politisk ledelse i Vesterålen, som et ledd i høringsprosessen til Forsvarssjefens fagmilitære råd. Fra vår side ser vi det som svært viktig at ordførerne i Vesterålskommunene kan gi sine innspill i direkte dialog med LOs delegasjon», heter det i invitasjonen fra LO Vesterålen.

Les også: - Flytting til Ramsund vil øke utgiftene med over 13 mill. kroner