Han mener innspillet bare er en fortsettelse av det regjeringa la opp til med forrige fiskeriminister.

- Det er et katastrofalt forslag, og i mot absolutt alle innspill fra kystsamfunnene i Nord-Norge. Vi har hatt en felles stemme fra alle kommunene og alle kystsamfunnene om at pliktene må opprettholdes og innstrammes. Men her kommet det forslag om det stikk motsatte, sier han til Kyst og Fjord.

Solberg mener at Sandberg med dette forslaget er alt annet enn folkets fiskeriminister, med snarere en storkapitalist.

- Fjottpenger

Ifølge Solberg vil kompensasjonen på 100 millioner i en engangssum er fjottpenger i denne sammenhengen og han skjønner heller ikke hvor pengene skal komme fra.

- Og hvordan skal det fordeles? Er det ikke fem anlegg med plikt i Nord-Norge? Da snakker vi 20 millioner til hver, sier Solberg til Kyst og Fjord.

Ordføreren mener det ville ha vært mye bedre at pliktene ble strammet inn og etterlevd. Han påpeker at det omsettes fisk for 300 millioner kroner i året i Stamsund, med alle verdiene det skaper.

Kamp

Nå forbereder han seg på kamp frem til at Stortinget skal behandle saken.

- Nå flyttes Trollfjordslaget ned til Løvebakken. Det er et stort historisk kapittel som nå skal behandles, sier Remi Solberg til Kyst og Fjord.