I en periode i 2014 og 2015 oppga han i meldekortene til NAV at han arbeidet færre timer enn det han faktisk arbeidet. Det ga han 127.720 kroner fra NAV som han ikke hadde krav på, skrives det i dommen.

Mannen, som er i 40-årene, ga i retten en uforbeholden tilståelse.

– Siktede har for fjerde gang gjort seg skyldig i bedrageri av trygdemidler. Bedraget er grovt. Straffen for grovt bedrageri skal være fengsel.  De gjentatte bedrageriene utelukker samfunnsstraff som reaksjon, skriver dommeren.