Da fiskeriminister Per Sandberg fredag la frem regjeringens endelige stortingsmelding om fiskerinæringens pliktsystem, var det med forslag om å avvikle både tilbudsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt.

De fleste trålselskapene med plikter i Vesterålen har kjøpt seg fri fra disse. Hadsel er den kommunen som vil bli mest berørt om disse endringene trer i kraft. Her har fire av Havfisks trålere både tilbudsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt til Norway Seafoods' anlegg på Melbu.

Forslaget fra regjeringen er at tilbudsplikten avvikles mot en engangssum på 100 millioner kroner til sammen fra trålselskapene til berørte kystsamfunn. Aktivitetsplikten avvikles mot en tvangsmessig avkorting på 20 prosent av aktuelle torskekvoter. Dette utgjør et betydelig kvantum, som regjeringen vil omfordele til kystflåten under 15 meter i Nordland, Troms og Finnmark.

Dette for å komme de berørte kystsamfunnene til gode. Men Hadsel har en liten kystflåte, som trolig vil nyte lite godt av dette.

Krigserklæring

Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik er rasende over Sandbergs forslag, og kaller det en krigserklæring.

– Dette er vår tids trollfjordslag der storkapitalen står mot kystsamfunnene. Fiskeriministeren har valgt side med storkapitalen, og er åpenbart ikke folkets minister.

Aasvik viser til at flertallet av innspill som er kommet inn i prosessen fra kommuner og fylkeskommuner har bedt om innstramming av pliktene.

– Det Sandberg nå gjør er å fullføre det arbeidet Høyre startet med i 2002, da de endret leveringsplikten til en tilbudsplikt. Siden den gang har systemet blitt uthulet. I dag sier Sandberg at han vil sette kroken på døra til noen av anleggene, og det med et skambud til kysten på 100 millioner kroner. Hva i all verden er det når anlegget på Melbu alene omsatte for 400 millioner kroner i fjor? sier ordføreren.

Frykter for fremtida

Aasvik frykter nå for fremtiden til anlegget på Melbu, og mener den kompensasjonen som tilbys ikke er i nærheten av å dekke det pliktene er verdt.

– Kanskje overlever Melbu en stund, men dette skaper ikke ro, gode arbeidsforhold og fremtidig rekruttering. I tillegg til over 100 ansatte på Melbu, har anlegget stor betydning for samfunnet ellers. Det har store ringvirkninger for alt fra leverandører av varer til sløyelinjer, reparasjoner og elektrikere, sier ordføreren.

– Var ikke dette forslaget forventet?

– Dette var det verste som kunne skje. Vi hadde håpt at med så mange innspill fra kysten, at selv Sandberg skulle mildne. Det han har gjort nå er en ren krigserklæring. Vi er nå helt avhengig av at et stortingsflertall går sammen, og stemmer mot forslaget fra regjeringen.

Setter sin lit til stortingsflertallet

Hun mener forslaget står for et taktskifte, hvor vi går bort fra den linjen vi har hatt i Norge der aktører som høster av felles naturressurser, skal gi tilbake til samfunnet.

Aasvik mener man heller burde gjort justeringer i bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten, og sett på andre løsninger, enn å oppheve dem.

– Ekspertkommisjonen har jobbet på rekordtid, de på gulvet som vet hvor skoen trykker har ikke blitt hørt, innspillene som har kommet fra kommuner og fylkeskommuner har ikke blitt hørt på av verken kommisjonen eller ministeren. Det er fryktelig arrogant og viser en mangel på forståelse for Nord-Norge som er helt oppsiktsvekkende, sier Aasvik – som nå håper at regjeringens forslag ikke får støtte på Stortinget.

– Nå må vi jobbe på spreng for å få stortingsflertallet til å ta ansvar, sier en kampklar ordfører.