Endringen behandles i statsråd fredag og innebærer en maktforskyvning fra staten i kommunenes favør, skriver Nationen.

– Vi sier at dersom staten skal prøve et lokalt vedtak, så skal det legges større vekt på lokaldemokratiet – det skal være velbegrunnet dersom staten konkluderer annerledes enn kommunen, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

– I mange saker gjør Stortinget vedtak som gir kommunene et rom for å utøve skjønn. Så gjør kommunene et vedtak, og blir overprøvd av staten. Der skal kommunene gå til en domstol, og prøve den statlige overprøvingen, forklarer statsråden. Sanner mener den nye muligheten til rettslig prøving vil virke disiplinerende og bidra til at staten «vil være mer tilbakeholden med å overkjøre kommunen».

For kommuneorganisasjonen KS ønsker endringen velkommen.

–Vi har tatt opp dette flere ganger, og påpekt at det er en mangel i vårt system at kommunene ikke kan stevne saken, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen, men sier hun ikke tror det eren mulighet som vil bli brukt veldig ofte.