– Filmen «Tystnaden i Sápmi – ikke lenger stille» er om tabubelagte temaer, og det er en viktig film. Det er viktig å gi folk kunnskap om overgrep for å forebygge og endre holdninger, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) som begrunnelse for pengestøtten.

Etter at filmen er vist, skal det være foredrag og samtaler, som skal skape åpenhet om tabubelagte temaer.

Seksuelle overgrep

Filmen tar for seg seksuelle overgrep og mental uhelse, og stillheten rundt dette i det samiske samfunnet. Prosjektet har som mål å endre på stillhetskulturen gjennom å få i gang en samtale i ungdomsmiljøet, blant helsepersonell og i førstelinjetjenesten, men også samfunnet for øvrig.

Paranord Film AS vil gi publikum kunnskap om overgrep og psykisk uhelse i Sápmi, og på denne måten sjansen til å være med på å forebygge og endre fremtiden gjennom forståelse, åpenhet og dialog. Med støtten fra Sametinget får de mulighet til å besøke flere samiske områder og ha fokus på stillhetskulturen om overgrep i samiske samfunn.

– Det er positivt at Paranord Film AS ser behovet for å nå et større publikum samt lage oppfølgingstiltak til filmen som kan nå et bredt publikum, deriblant ungdom og helsepersonell, sier Myrnes Balto.

Når ut til en større målgruppe

Filmen, som er regissert av Liselotte Wajstedt, tar tak i tabuer og hendelser som har plaget mange unge samer - i generasjoner. De unge kvinnene Marion Anne Mienna Rimpi og Ida Labba Persson står frem med sine historier i denne filmen.

Paranord Film AS samarbeider blant annet med Mental Helse og SANKS (Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus) i prosjektet. Med dette bygger Paranord Film AS et opplegg rundt filmen som er faglig sterkt, og ved å kombinere det faglige med visning av filmen, når de en langt større del av målgruppen enn de ellers ville gjort.

«Tystnaden i Sápmi – ikke lenger stille» ble vist under årets Tromsø International Film Festival, og ble anmeldt av iTromsø.