– Vesterålen hadde hatt en langt sterkere stemme dersom ikke Lødingen hadde stått i veien for et vedtak om helikopterbasen

foto