– Det er fullt forståelig at reformer er nødvendig for bærekraftige helsetjenester, men summen av alt begynner nå å ligne noe som ikke er bærekraftig, ikke levelig og ikke trygt for de som bor i distriktene, sier Høyres gruppeleder, Beate Bø Nilsen i en pressemelding onsdag kveld.

Helse Nord skal behandle saken torsdag.

Sammen med de andre politikerne i fylkestinget mener hun styresaken i Helse Nord, om oppgave- og funksjonsdeling, ikke kan behandles før de berørte har blitt hørt.

Kan få store følger 

Nordland fylkesting mener at denne saken kan få store konsekvenser for Nordland.   – Tilbudene i Vesterålen, Ofoten, Lofoten, Salten og Helgeland står alle i fare for å bygges ned eller forsvinne. Når saker som er av vesentlig betydning for alle i Nordland blir utformet og behandlet uten at verken kommunehelsetjenesten, næringsliv, regionale myndigheter, brukere eller arbeidstakere har fått medvirke, så er det svært alvorlig, mener gruppeleder for Arbeiderpartiet, Odd Arnold Skogsholm.

Vil gå ut over distriktene 

Skogsholm og Nilsen har et samlet fylkesting i ryggen i bekymringen for hvordan endringer fra «små sårbare til større og mer fleksible enheter og fagmiljøer» vil påvirke befolkningens helsetilbud, særlig i distriktene.

– Vi vet ikke hvordan dette vil påvirke lokalsykehusene og befolkningens helsetilbud, særlig i distriktene. Sikkerhet, beredskap og et likeverdig helsetilbud er en forutsetning for dagens helsetjeneste, sier Nilsen.

Kommunene er ikke ivaretatt 

Politikerne etterlyser også bedre analyse av tjenestens betydning, ut over helseområdet, for region, lokalsamfunn og næringsliv i beskrivelsen av en så viktig samfunnssektor for hele Nord-Norge. Dette er nærmest fraværende i debatten og i materialet som Helse Nord har levert fra seg i denne saken, mener Skogsholm.

– Det har hittil ikke vært forelagt noe skriftlig om saken som behandles av Helse Nord. Kommunene er ikke ivaretatt i det videre arbeidet. Det er kritisk, siden slike strukturendringer i spesialisthelsetjenesten først og fremst vil gå ut over kommunehelsetjenesten, sier Ap-politikeren. Nordland fylkesting ber derfor styret i Helse Nord ikke behandle styresak 11/2023 «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord» før det er gjennomført reell medvirkning, og konsekvenser for befolkning og primærhelsetjenester er belyst.

Kravet er signert Beate Bø Nilsen Høyre, Odd Arnold Skogsholm Arbeiderpartiet, Karl-Hans Rønning Senterpartiet, Richard Dagsvik Fremskrittspartiet, Aase Refsnes SV-Sosialistisk Venstreparti,  Per-Gunnar Skotåm Rødt,  Håkon Møller Miljøpartiet De Grønne,  May Valle Venstre,  Dagfinn Arntsen Kristelig Folkeparti