– Kortreist kraftproduksjon trengs så til de grader

foto