Ved Trollskogen barnehage på Myre fortsetter Kine Anette Warem Karlsen som styreleder, mens Silje Hitland Klubben overtar som nestleder. Øvrige styremedlemmer er Marita Eileen Wadel og Elly Irene Røsnes Hansen.