Sortland kommune har mottatt et brev fra elever ved Sortland barneskole som reagerer på at det planlagte modulbygget ved skolen skal plasseres der lekestativene i skolegården står, uten at det fremgår hva som skal skje med disse.

– I brevet fra en elev på Sortland barneskole blir det tydelig at elevene føler seg oversett i en prosess som har angått dem direkte. Lekestativene er blitt borte i oppsett av modulbygg, skriver kommunen selv på sine nettsider.

Slik viser tegningene plasseringen av det planlagte modulbygget. Foto: Øksnes Entreprenør/Sortland kommune

– Sortland kommune takker så mye for brevet, vi skal selvsagt få lekestativene på plass igjen. Vi beklager så mye at elevene ved Sortland barneskole ikke har fått informasjon om det, skriver de videre.

De slår fast at elevene skal bli ivaretatt og hørt i prosessen, og at kontaktperson ved Sortland barneskole er orientert og skal ta det opp med alle kontaktlærere, som også skal gi informasjon ut i alle klassene om at lekeapparatene skal føres opp igjen.