I en pressemelding skriver museet at de alltid har hatt og vil ha dette tilbudet, men at de i disse dager ønsker å minne om det.

Museet skriver at det alltid er krig og umenneskeligheter et sted i verden, men at det i dag er ekstra aktualisert da krigen mellom Ukraina og Russland oppleves som svært nær.

– Museum Nord ønsker å vise støtte til flyktninger fra alle land, som har søkt tilflukt i Norge og i vår region. Flyktninger tilbys gratis inngang på Museum Nords 21 museer. Vi vil gjerne bidra til å ønske velkommen og til å la flyktninger bli bedre kjent med vår historie, kultur og levesett, skriver de i pressemeldingen.