22 prosent av omstillingsmidlene har gått til kommunen selv

foto