Bøfjerding kjørte bil i ruspåvirket tilstand

foto