Guldvog: Dette er ikke tiden for å fjerne alle restriksjoner