Fra nå av skal Widerøe fly 18 ganger i uka mellom Stokmarknes og Bodø, tolv ganger mellom Stokmarknes og Tromsø, og 18 ganger mellom Ørsta-Volda og Oslo. Ruta mellom Florø og Oslo skal trafikkeres av DAT 18 ganger i uka fra og med 1. april, tolv ganger før det, skriver Samferdselsdepartementet.

De nye avtaleperiodene starter 1. oktober 2021. Kontraktene fra Florø og Ørsta-Volda varer ut mars 2024, mens fra Stokmarknes varer de ut mars 2022.

– De regionale flyrutene er avgjørende for å gi befolkning og næringsliv i distriktene tilgang til hovedstad og regionsentre, sykehus, offentlige myndigheter og andre viktige institusjoner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).