Det skriver klubben i en uttalelse som de vedtok på sitt årsmøte tirsdag denne uken. Der ble også uttalelsen lest opp til idrettsrådet.

Uttalelsen er skrevet i forbindelse med at politikerne i siste kommunestyremøtet ba idrettsrådet om en prioriteringsliste for nye anlegg i kommunen.

Volleyballklubben viser til at det i flere år har vært jobbet for å finne løsninger på Sortland sine utfordringer knyttet til kapasitetsmangel på idrettsanlegg, og spesielt hallflater innendørs.

– Heldigvis ser det ut som det er litt bevegelse mot økt kapasitet, til tros for at vi i Sortland Volleyballklubb synes dette arbeidet fortsatt går altfor sakte, skriver de.

– Lamarka eneste gode alternativ

I forbindelse med prioriteringslisten som idrettsrådet skal lage, mener Sortland Volleyballklubb at det aller viktigste er at bygging av ny, permanent hall med nok kapasitet for dagens og fremtidens behov, blir prioritert.

– Det er også svært viktig å presisere at noen form for midlertidige løsninger ikke er noe alternativ, skriver de, og understreker at all bygging som skjer må være en del av en større plan som ivaretar fremtidens behov.

– Vi i Sortland Volleyballklubb er av den oppfatningen av at det eneste gode alternativet er å bygge en ny stor idrettshall i Lamarka ved Blåbyhallen og at denne må prioriteres som nummer 1 av samtlige utbygginger. Om denne nye idrettshallen skal ha 2 eller 3 håndballbaners flate, vil avhenge av om Sortlandshallen skal rehabiliteres. Men total kapasiteten på Sortland burde være 3 håndballflater, skriver klubben i uttalelsen.

– Vil lette rekrutteringen

De mener også at det vil være mest gunstig å samle flest mulig idrettsanlegg og idrettsfasiliteter, og anbefaler derfor ikke at disse spres.

– Å ha idrettsanleggene samlet vil lette rekrutteringen til idretten, og vi mener også at det vil være enklere å holde flest mulig lenger. Det er også viktig for oss at man får sambruksfordeler og økt samarbeidsklima ved å ha anleggene på samme plass.

– Vi oppfordrer Idrettsrådet til å ta denne uttalelsen med i arbeidet opp mot kommunen, og som storbruker av Sortlandshallen ønsker vi å bli involvert i det videre arbeidet fremover, avslutter de uttalelsen.

I tillegg til å vedta uttalelsen ble det tirsdag valgt nytt styre i klubben:

Leder: Håvard Hamansen Wallstad - Gjenvalgt for 1 år

Nestleder: Vanja Wallstad Hamansen - Ikke på valg

Styremedlem: Odin Engamo - Valgt for 2 år

Styremedlem: Astrid Lamark - Valgt for 2 år

Styremedlem: Ann- Lisbeth Holm - Ikke på valg

Styremedlem: Svein Robert Vestå - Valgt for 2 år

Varamedlemmer: Sandra Bech og Susann Kristin Larsen