Landbruksministeren er innstilt på å hjelpe jordbruksnæringen