Landbruksministeren er innstilt på å hjelpe jordbruksnæringen

foto