Ifølge en pressemelding fra kommunal- og distriktsdepartementet vil disse endringene bidra til å redusere klima- og miljøavtrykk fra bygg.

Rundt 15 prosent av klimagassutslippene i Norge kommer fra bygg og anleggsbransjen, som er en av de største kildene til avfall her til lands. Regjeringen peker derfor på at næringen er viktig for å nå klima- og miljømålene.

– Vi innfører nå krav om at nye bygg skal bygges slik at de senere kan demonteres, og at materialene skal bli kartlagte for gjenbruk ved større arbeidsplasser i eksisterende bygg. Vi øker også kravet til sortering av avfall på byggeplass fra 60 til 70 prosent, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Klimaregnskap

I tillegg innfører regjeringen krav om klimagassregnskap for boligblokker og næringsbygg.

– Hurdalsplattformen slår fast at vi må skjerpe kravene til byggenæringen. Samtidig er det også et mål å holde byggekostnadene så lave som mulig. Nå setter vi i gang med et arbeid for å vurdere aktuelle virkemiddel for å balansere disse hensynene, sier ministeren.

Endringene gjelder fra 1. juli i og har en overgangsperiode på et år.