Flere har meldt seg til stillingen som helsesjef

foto