– Alle som utfører kriminelle handlinger er uønsket

foto