Arne Ivar Mikalsen bor på Stokmarknes, og har brei politisk erfaring. Han har vært medlem av Nordland Fylkesting siden 2011 og sitter i dag i Komité for plan og økonomi, som gruppeleder for Nordland Venstre. I tillegg sitter han i formannskapet og kommunestyret i Hadsel kommune.

– Jeg er bekymret for befolkningsutviklinga i Nordland. Det er noe av det jeg har jobbet mest de siste årene. Vi må greie å lage attraktive lokalsamfunn og fremsnakke Nordland, sier Mikalsen i en pressemelding.

- Skal vi greie å lage et godt Nordland som folk vil bo i, må vi ta tak i det som opptar folk. Vi må stille spørsmålet: Hva er det vi kan gjøre for deg? Vi må jobbe for at skoletilbudet her er godt og relevant, vi må sørge for billigere hurtigbåt og busser som går. Og vi må heie frem alle som ønsker å skape jobber og verdier langs kysten, sier han.

Meløy-kvinne på andreplass

Cecilie Hegge fra Meløy står på andreplass på lista. Cecilie er utdannet helsefagarbeider, og hun tar videreutdanning som helsekoordinator nå. Hun er lokallagsleder for Meløy Venstre og sitter i Utvalg samfunn i Meløy kommune. – Jeg er spesielt opptatt av inkludering og mangfold. For meg er det viktig å ha fokus på at alle skal vokse opp i et trygt og godt samfunn. Det gjelder ikke bare gjennom helse og oppvekst, men også for hvordan vi skal forvalte naturen vår for fremtidige generasjoner, sier hun.