I fjor døde 45.947 personer i Norge. Det er en økning på 10,2 prosent fra 41.713 dødsfall året før, viser tall fra Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister.

Tallene, som Folkehelseinstituttet legger fram senere torsdag, viser at det rekordhøye antallet dødsfall i 2021 stiger med ytterligere 4.234 dødsfall.

Dødsfall etter hjerte- og karsykdommer økte markant i 2021, og var da det høyeste siden 1995 med 10.175 dødsfall. I fjor økte dette antallet ytterligere til 10.381, men oppgangen var noe mindre enn året før.

2.853 personer døde av covid-19 i 2022 – mot 864 året før – og fem dødsfall er registrert på grunn av covid-vaksinen.

– Over to tredjedeler av de covid-19 assosierte dødsfallene under pandemien skjedde i 2022, sier Marianne Sørlie Strøm, overlege i Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Dødsfall på grunn av sykdommer utgjør den største andelen, hele 42.429 av de 45.947 dødsfallene skyldes sykdom, mens de øvrige 2.747 dødsfallene der årsak er registrert, skyldes ytre årsaker som ulykker, selvdrap og drap.

Mange dør i fallulykker

Hele 4,5 prosent av dødsfallene i fjor var ulykker, og den største andelen av disse igjen var fallulykker, der eldre over 70 år utgjør den største andelen av de omkomne.

Totalt døde 1036 personer i fallulykker i fjor. Det er en liten økning fra 1.004 året før. Det er flere kvinner (556) enn menn (480) som omkommer i slike ulykker, og tallene viser at hele 950 av de registrerte dødsfallene gjelder personer over 70 år.

Statistisk sett skjer de langt fleste av disse ulykkene i hjemmet.

Bekymret for økningen i dødsfall på grunn av hjerte- og karsykdommer

Det var i 2021 og 2022 en økning i dødsfall som skyldes hjerte- og karsykdommer. Økningen ses også hos personer under 70 år.

– Noe av økningen i hjerte- og kardødsfallene skyldes den generelle økningen i dødelighet, men vi vet ikke grunnen ellers, sier Strøm.

Hjerte- og karsykdommer sto for 10.382 dødsfall, ifølge tallene fra FHI. Det bekymrer Røde Kors.

– Vi tror det er viktigere nå enn noensinne at flere lærer seg grunnleggende førstehjelp og at alle blir flinkere til å ringe 113, selv når man ser noen som kan ha vage symptomer på for eksempel hjerteinfarkt eller hjerneslag. Alle kan redde liv, men da er kunnskap og evne til å hjelpe helt avgjørende, sier Einar Irjan Ananiassen, seniorrådgiver førstehjelp i Røde Kors.

Kraftig økning i narkotikarelaterte dødsfall

I fjor var det 321 overdosedødsfall i Norge. Det er en økning på hele 33 prosent fra året før.

– Det er naturlig at antallet overdosedødsfall varierer fra år til år og at en aldersstandardisert rate også gjøre det, sier seniorforsker Linn Gjersing i Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk.

Det står i sterk kontrast til 2021 da antallet overdosedødsfall var det laveste siden 2013, med 241 dødsfall.

Antallet narkotikarelaterte dødsfall er dermed tilbake til omtrent samme nivået som i 2020 (331), som var det høyeste siden 2001.

De siste fem årene har antall overdosedødsfall ligget på et gjennomsnitt på 293 dødsfall per år.

Flere drikker seg i hjel

Under pandemien steg antall dødsfall relatert til alkoholbruk markant. I fjor steg dette tallet ytterligere til 395 dødsfall.

Under pandemiårene 2020 og 2021 lå antall alkoholutløste dødsfall i Norge på henholdsvis 387 og 372, og i 2022 steg altså antallet ytterligere. Til sammenligning lå tallene før pandemien på 339 i 2018 og 312 i 2019.

Den mest utbredte dødsårsaken blant alkoholrelaterte dødsfall i fjor var alkoholisk leversykdom, som alene sto for 193 dødsfall.

Færre tar sitt eget liv

På den positive siden kommer at antall selvdrap har gått tilbake. Totalt tok 610 personer sitt eget liv i fjor. Det er en nedgang fra 660 året før.

Det er flest menn som avslutter livet for egen hånd, hele 436 i fjor, mot 484 i 2021. Det er det laveste antallet siden 2017, men fortsatt langt høyere enn på 90-tallet. Blant kvinner var det 174 som tok sitt eget liv i fjor, en liten nedgang fra 176 i 2021.

De siste fem årene har i gjennomsnitt 648 mennesker tatt sitt eget liv årlig i Norge.

Siste innlegg

Tone Marit Sörensen

Fortsatt moderat snøskredfare

Vær varsom i terreng som har samla fokksnø. Sprekker fokksnøen opp er det et tydelig faretegn, skriver varsom.no som opplyser at det er moderat snøskredfare i Vesterålen og Lofoten.

Faregraden er satt til gult.

Slik skredfaregraden er nå kan du lett løse ut skred der hvor det ligger ferske fokksnøflak. Litt nedbør og vind fra en mer vestlig retning enn tidligere i uka kan gi ustabil fokksnø i nye himmelretninger.

Ole-Kristian Anfinsen

Ny avsporing på Ofotbanen, samme sted

Det var Fremover som meldte dette lørdag kveld.

Da hadde Ofotbanen bare vært åpen en kort stund siden forrige avsporing.

Denne gangen sporet et malmtog av i Vassijaure. Det er samme sted som avsporingen i desember som førte til stans i over to måneder.

Tirsdag morgen denne uken åpnet Ofotbanen endelig igjen etter den lange stengingen, men allerede samme kveld skjedde det en ny avsporing som førte til stans frem til onsdag.

Fremover skriver at det denne gangen var et tomt tog på vei fra Narvik til Kiruna som sporet av. Det er ingen personskader.

Bane NOR opplyser til avisen at kontaktledningen er revet ned og at all togtrafikk er stanset av den grunn.

Ole-Kristian Anfinsen

Vesterålen har fått et nytt navn

Foto: Statens Kartverk

I november skrev VOL at Kartverket hadde åpnet navnesak om nordsamisk navn for Vesterålen. Kommunene ble da gitt mulighet til å uttale seg.

Nå er navnet «Viestterálas» vedtatt som nordsamisk navn på Vesterålsregionen.

I et brev til alle fem vesterålskommunene datert 15. februar skriver Statens Kartverk at de nå har vedtatt dette som skrivemåte for det nordsamiske navnet på regionen.

Allerede i 2018 ble navnet tatt opp av Sametinget som del av en annen navnesak i Sortland kommune. Men kommunen behandlet ikke navnet, og Kartverket tok opp tråden først i november i fjor.

Kommunene ble da bedt om å kunngjøre saken og ta imot høringssvar om navnet.

Kun Hadsel kommune har meldt fra til Sametinget om at de har gjort en slik kunngjøring. De har også opplyst å ikke ha mottatt noen høringsinnspill.

Sametingets endelige tilrådning om det nye navnet ble gitt 24. januar og Kartverket har tatt denne tilrådningen til følge.

Vedtaket har tre ukers klagefrist.

NTB

Nord-Norge: Snittpris for strøm på 48,9 øre per kWh mandag

I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 48,9 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 64,4 øre.

Mandagens snittpris per kWh er 12,9 øre høyere enn søndag og 22,4 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen mandag på 64,4 øre per kWh er mellom klokken 12 og 13. Den er 24,3 øre høyere enn søndag og 35,8 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 81,3 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 30,2 øre per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten og er den laveste i landet.

NTB

Makspris på 94,1 øre per kWh for strøm mandag

Mandag blir det høyest strømpriser i Vest-, Sørvest- og Sørøst-Norge. Mellom klokken 18 og 19 vil strømprisen der ligge på 94,1 øre per kilowattime (kWh).

I Midt- og Nord-Norge blir prisen 64,4 øre per kWh på sitt høyeste, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 1,38 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen mandag blir mellom klokken 0 og 1 på natten i Nord-Norge, da på 30,2 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 57,2 øre og Midt-Norge 35,4 øre.

Lørdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 1,034 kroner per kWh og 34,1 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,3 kroner per kWh og 25,6 øre per kWh.

Strømstøtten dekker 90 prosent av prisen over 73 øre, time for time.

NTB

Regjeringen har fått kjernekraft-invitasjon av EU – Frp krever at de sier ja

– Støre-regjeringens aversjon mot kjernekraft ser ut til å være enestående i Europa. Enestående med negativt fortegn, sier Frps energipolitiske talsperson Marius Arion Nilsen. Foto: Javad Parsa / NTB. Foto: Foto: Javad Parsa / NTB.

EU har invitert Norge til en dugnad for å utvikle nye atomkraftverk. – Bør gripes med begge hender, mener Frp.

– Fremskrittspartiet ber regjeringen kjenne sin besøkelsestid til å melde seg på dette programmet før fristen i april. Hvis ikke regjeringen forstår dette selv, så vurderer vi å få Stortinget til å instruere regjeringen til det, sier Frps energipolitiske talsperson Marius Arion Nilsen til NTB.

Det nye EU-initiativet ble omtalt av Energi og Klima i forrige uke og er nå til vurdering hos regjeringen. Gjennom en bred allianse av myndigheter, selskaper og forskningsinstitusjoner ønsker EU å utvikle en ny generasjon atomkraftverk av typen SMR (små modulære atomkraftverk).

– EUs invitasjon til å bli med på utviklingssamarbeidet «European Industrial SMR Alliance» for små modulære atomkraftverk bør gripes med begge hender av regjeringen. Her har Norge sjanse til å bidra med kompetanse og ressurser slik at fossilfri, regulerbar, stabil og rimelig energi kan realiseres kjappest mulig til beste for Europa, Norge og verden, sier Nilsen.

Regjeringen: – Kan ikke utelukkes

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Energidepartementet bekrefter at saken nå skal drøftes i regjeringen.

– Energidepartementet vil vurdere om det er relevant for Norge å delta her, skriver hun i en epost til NTB.

Hun understreker at regjeringen ønsker å konsentrere innsatsen på de energikildene som har størst potensial for Norge, og der Norge allerede har kompetanse og erfaring.

– I årene framover skal vi derfor legge til rette for mer vindkraft på land og til havs, oppgradering av eksisterende vannkraftverk, solkraft og ikke minst styrke innsatsen på energieffektivisering, sier Sæther.

Statssekretæren merker seg at det er mye snakk om utvikling av små kjernekraftverk for tiden og sier at regjeringen vil følge utviklingen fortløpende.

– Det kan ikke utelukkes at det en gang i fremtiden kan komme mindre modulære anlegg som på kommersielt grunnlag kan være interessante også for Norge. Foreløpig er dette dyr og umoden teknologi, sier hun.

Frp: – Nisseluen er på

Fremskrittspartiet mener at EU-satsingen har potensial til å framskynde tidsplanen for SMR-prosjekter.

– Dette betyr at kjernekraftprosjekter kan materialiseres raskere enn tidligere antatt, noe som gjør kjernekraft mer aktuelt enn noensinne, både for energi- og klimamål på 2030- og 2040-tallet, også for Norge, sier Nilsen.

Han mener at regjeringen har «nisseluen godt tredd ned over hodet» når det gjelder kjernekraft.

– Støre-regjeringens aversjon mot kjernekraft ser ut til å være enestående i Europa. Enestående med negativt fortegn, da alle andre land har forstått mulighetene og potensialet som ligger i kjernekraft, og da spesielt SMR-teknologien, sier han.

Ole-Kristian Anfinsen

Moderat snøskredfare

Søndag er snøskredfaren for Lofoten og Vesterålen fortsatt moderat, ifølge Varsom.no.

Det oppfordres om å være varsom i terreng som har samlet fokksnø. Dersom fokksnøen skulle sprekke opp er det et tydelig faretegn.

- Du kan lett løse ut skred der hvor det ligger ferske fokksnøflak. Litt nedbør og vind fra en mer vestlig retning enn tidligere i uka kan gi ustabil fokksnø i nye himmelretninger. Fokksnøen som la seg lørdag stabiliseres gradvis, men kan fortsatt være ustabil enkelte steder, særlig høyt til fjells.

Ole-Kristian Anfinsen

E10: Fare for stengt bro

Det gjelder Raftsundet bru på E10 i Hadsel. Der melder Vegtrafikksentralen om fare for at veien kan bli stengt på grunn av sterk vind.

Broen har automatisk vindvarslingsanlegg og stenges og åpnes automatisk etter dette.

Varselet gjelder fra 00:48 natt til søndag, til 08:48 søndag morgen.

Klokken 08:30 er varselet oppdatert og utvidet til å gjelde frem til klokken 13:00 søndag.

Ole-Kristian Anfinsen

Hurtigruten kansellerer anløp grunnet været

Grunnet dårlige værforhold kansellerer MS Richard With på nordgående rute Stamsund og Svolvær 24.02.24, samt Stokmarknes, Sortland og Risøyhamn 25.02.24, opplyser Hurtigruten på sine nettsider.

NTB

Ingen personer tatt av snøskred i Tromsdalen

Politiet har avsluttet leteaksjonen etter at det gikk et snøskred i Tromsdalen ved Svarthammeren i Tromsø. Ingen personer viser seg å være tatt.

– Det er ikke funnet spor inn i skredet eller gjort noen funn i skredet. Aksjonen avsluttes, skriver Troms politidistrikt på X/Twitter klokken 19.11 lørdag kveld.

Brannvesenet, frivillige, redningshunder og helikopter deltok i aksjonen.

Politiet meldte om hendelsen klokken 18.30.

Ole-Kristian Anfinsen

Forsinkelser i flytrafikken

Widerøes flygning WF874 mellom Bodø, Evenes, Andenes og Tromsø lørdag ettermiddag er forsinket med omtrent en time.

Flyet skulle hatt avgang 15:15 fra Evenes. Beregnet avgang herfra er nå 16:10.

Videre fra Andenes er avgangen 16:00 forsinket til 16:50.

I tillegg er flyet til Stokmarknes fra Bodø og videre til Tromsø, WF852, forsinket 45 minutter fra avgangstid fra Skagen 15:50 til 16:35.

Ole-Kristian Anfinsen

Har du sett Thea?

Foto: Innsendt

Gunnar Brakksta forteller til VOL at de savner sin tibetanske spaniel, Thea, som forsvant fra Steinlandsfjorden i 15-tiden fredag og har vært borte siden.

Han håper noen har sett hunden og kan bidra til at den kommer hjem til eierne.

- Hunden lyder navnet Thea og er noe sky for fremmede, sier Brakksta.

Om noen ser Thea, kontakt Gunnar på telefon 45861368 eller Edel på telefon 98847720, opplyser han.

Foto: Innsendt
NTB

Strømprisen søndag

I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 36,06 øre per kilowattime (kWh) søndag og en makspris på 40,08 øre.

Søndagens snittpris per kWh er 7,2 øre høyere enn lørdag og 8,4 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen søndag på 40,08 øre per kWh er mellom klokken 10 og 11 på formiddagen. Den er 2,7 øre høyere enn lørdag og 10,9 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 56,9 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting søndag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 34,1 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.

Ole-Kristian Anfinsen

Gult farevarsel om vind i Lofoten og deler av Vesterålen

Foto: Meteorologisk Institutt

Meteorologen sendte fredag ut gult farevarsel om vind for Lofoten. Varselet gjelder også Fiskebøl i Hadsel.

Varselet gjelder hele lørdagen frem til klokken 22:00.

I varselet heter det at «løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.»

Ole-Kristian Anfinsen

Varsler om sterk vind: - Broen stenger og åpner automatisk

Foto: VTS

Vegtrafikksentralen varsler om sterk vind ved Raftsundet bru på E10 i Hadsel.

- Brua stenges og åpnes etter automatisk vindvarslingsanlegg.

Beregnet sluttid er 23:00.

Ole-Kristian Anfinsen

Norske fiskebåter mister nær 400 tonn tau i norske farvann hvert år

Det skriver Gemini.

For første gang har forskere undersøkt hvordan tauverk behandles i det norske kommersielle fisket. Mye av tauet norske fiskere bruker er umulig å gjenvinne.

Tau på avveie er et økende problem. En ny studie fra NTNU viser at bare en tredel av alt tauverk som produseres og selges i Norge, kan resirkuleres på en bærekraftig måte.

Resten brennes, graves ned, sendes ut av landet – eller hoper seg opp og bidrar til spøkelsesfiske i havet.

– Norge er tungt avhengig av den blå økonomien. Det haster med å finne løsninger.  Uten forsvarlig håndtering av tauverk, blir ikke fiskerisektoren grønn og bærekraftig. Det sier førsteamanuensis Paritosh Deshpande, ved NTNU Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

En artikkel i Science anslår at vi sender mellom 5 og 13 millioner tonn plast ut i havene hvert år.

Dagny Ulland

Betydelig snøskredfare i Vesterålen

Skred som løsner av seg selv kan forekomme der det kommer mest nedbør, skriver varsom.no om snøskredvarselet lørdag.

De råder til å unngå leområder med fersk fokksnø mens været står på.

- I fjellet og i indre strøk av regionen kan nedbøren komme som snø. Kraftig vind vil der føre til at det legger seg fokksnøflak i heng som er i le for vinden. Fokksnøflakene vil stabiliseres raskt på grunn av mildværet, men du kan lett løse ut skred mens været står på, skriver de videre.

Varselet gjelder for Hadsel, Bø, Sortland, Lødingen, Andøy og Øksnes.

Dagny Ulland

Personheis tilbake i drift

Personheisen på fergeruta mellom Refsnes-Flesnes er tilbake i drift igjen.

Det opplyser Torghatten Nord AS.

NTB

Nord-Norge: Snittpris for strøm på 28,8 øre per kWh lørdag

I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 28,8 øre per kilowattime (kWh) lørdag og en makspris på 37,3 øre.

Lørdagens snittpris per kWh er 9,8 øre høyere enn fredag og 0,6 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen lørdag på 37,3 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 16,8 øre høyere enn fredag og 8,04 øre høyere enn samme dag året før.

Minsteprisen blir på 15,7 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten og er den laveste i landet.

Marius Birkeland

Ti for fort i Forfjord

Utrykningspolitiet har gjennomført fartskontroll i 60 sone på FV82 i Forfjord. Ti førere fikk forenklet forelegg for fartsoverskridelser. En fører fikk forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon. Høyeste forenklede forelegg var på kr. 12.700.