I perioden fra 2012 til 2018 viste bruken av antibiotika en jevn nedgang. Under koronapandemien ble en rekke smitteverntiltak innført slik at smitte av mange infeksjonssykdommer ble redusert. Dermed falt også bruken av antibiotika.

De to siste årene har trenden snudd, og pilen peker nå feil vei. Målet om å redusere antibiotikabruken I Norge med 30 prosent er ikke lenger innen rekkevidde, ifølge Apotekerforeningen.