Sp: Kladdet sterk budsjett-kritikk i forrige uke – glemte å føre inn budsjett-tall