I en dom i Vesterålen tingrett kommer det frem at det i et grunneierlag i Andøy kommune i 2014 ble vedtatt at all oppsetting av gjerder og at området skulle holdes fritt for beitende dyr.

En bonde fikk i etterkant av dette pålegg om å fjerne gjerder og dyr fra et område hvor bonden hadde hatt dyr over tid.

Saksøkte påsto i retten at foreningen ikke hadde fullmakt og rett til å ta avgørelsen, og at saksøktes næringsinteresser ikke ble tatt hensyn til.

Retten på sin side dømte til fordel for saksøkerne og bestemte at de saksøkte ikke hadde rett til å utøve beite på området, og således ble pålagt å fjerne gjerder og opphøre med sauehold.

I tillegg ble de saksøkte pålagt å betale saksomkostninger på 105.866 kroner.