Israel skal granske drap på palestinsk helsearbeider