Etter at det ble avdekket at nødnettet i strid med sikkerhetsloven ble driftet fra India har Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) jobbet med å endre rutiner og tette mulige sikkerhetshull, melder NRK. En tilsynsrapport fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ga DSB frist til 1. september med å svare på rapporten.

I løpet av høsten må DSB gi en detaljert plan til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for hvordan nødnettet skal holde seg innenfor Sikkerhetsloven.

– Vi må ha mer fokus på IT-sikkerhet, erkjenner direktør Cecilie Daae i DSB som overtok ansvaret for nødnettet 1. april.

Trenger penger

– Frem til nå har man vært opptatt av å etablere nødnettet. Vi jobber med å tette sikkerhetshullene, sier Daae som varsler at de vil trenge økte bevilgninger.

Mange av nødnettets brukere venter på svar. Norges Offisersforbund spør hvorfor sikkerhetshullene ikke er tettet.

– Våre medlemmer er bekymret for totalberedskapen. Dersom avvikene ennå ikke er lukket, må vi stille spørsmål ved om det er fordi avvikene er omfattende eller er farlige for rikets sikkerhet sier Torbjørn Bongo, leder i Norges Offisersforbund.

Han sier det er bekymringsfullt hvis det er økonomi som er årsaken til at hullene ikke er tettet.

Kan bli dyrere

Nødnettet er et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med nød- og beredskapsansvar. Det regnes som vitalt for rikets sikkerhet, blant annet i forbindelse med terrorhendelser og alvorlige ulykker.

Nettet har vært en kostbar milliardinvestering, men slik det ser ut nå kan det bli enda dyrere.

Norges Offisersforbund organiserer 8.000 ansatte i Forsvaret. Sammen med de tre andre LO-forbundene El & IT, Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag har Bongo skrevet et brev til NSM hvor de ber om innsyn i granskingsrapporten til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.