Illustrasjonsfoto Foto: Erik Jenssen

Tirsdag i neste uke er avslutningskonferansen for prosjektet "Kompetansebygging i Vesterålsskogen".På konferansen presenteres resultater fraprosjektet.  Samtidig skal det dannes en en arbeidsgruppe for etablering avsitkasagbruk i regionen.

- Sitkagran har ufortjent fått et dårlig rykte. Derforønsker vi fokus på å bidra til verdiskaping og økt inntjening med basis i dettetreslaget, hevder arrangørene. Det er Trygve Brenna fra Lofoten og Vesterålen Bygdesaglag sominnleder om sitkasagbruket.

Finn Olav Dahl fra selskapet NEG skog er entreprenør og innlederom miljøsertifisering i skog. David Johann fra FylkesmannensLandbruksavdeling vil gi informasjon om prosjektet«Økt bruk av tre i Nordland», et prosjekt der hovedmålet ligger i tittelen.Viktig moment med å øke bruken av tre i bygningmaterialer er den storemiljøgevinsten med binding av CO2.