Fortsatt mekling i statsoppgjøret – tolv timer på overtid