Naturreservater i Andøy og Øksnes blir klasserom for studenter