Forskning på hvalsafari-turisme viser at når forskning deltar aktivt i reiselivet, blir opplevelsene sterkere for turistene. Det skriver forskning.no.

Vesterålen, og spesielt Andenes, opplever stor interesse for hvalsafari-turisme. Gjennom vinteren har flere turoperatører inntatt regionen.

Les også: 20 turoperatører tok inn Vesterålen

Nå mener Hindertje Hoarau-Heemstra, stipendiat på Handelshøgskolen i Bodø, at samarbeid mellom forskere og turistbedrifter er en viktig ingrediens i den suksessoppskriften hvalsafari har blitt. Hun har gjort feltarbeid blant annet hos Hvalsafari på Andenes.

Hoarau-Heemstra har forsket på hvordan forskere og forskning påvirker innovasjon i hvalsafari-turisme i Norge og på Island. At forskere som studerer hvalens bevegelser kan hjelpe turistarrangørene med å finne ut ganske nøyaktig hvor hvalen befinner seg, betyr mye for turistene.

Vinning for alle parter

Forskere som er med båter ut på hvalsafari formidler kunnskap om dyrene til turister. Til gjengjeld får de benytte seg av fartøyene, og får gjort mer feltarbeid enn de ellers ville ha fått gjort.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Forskere innen naturvitenskap bruker reiselivsbedriftene og underveis plukker bedriftene opp stadig ny viten fra forskerne, sier Hoarau-Heemstra til forskning.no.

- Har visst dette lenge

Hvalsafari AS på Andenes har siden oppstarten i 1989 inkludert forskere i hvalsafariturismen.

- Dette har vi gjort siden dag én, så vi har visst dette lenge. Nå er det vitenskapelig bevist, sier ansvarlig for salg og distribusjon i Hvalsafari, Daniele Zanoni til VOL.

De er enige i at folk er interesserte i forskningen som drives parallelt med turistaktiviteten.

- Det har mye å si for turistene. Mange turister snakker nå direkte med forskerne. Vi har med forskere ombord på alle turer, sier Zanoni.

Nytt pakketilbud

Nå vil Hvalsafari tilby en større pakke der forskning er integrert i enda større grad. I pakken kan turister bestille «en time med en forsker». Der vil forskere fortelle om innsamlete data på en lettfattelig måte.

- Mange spør om forskningen som drives på hvalsafarien. Før turen starter prater vi i noen få minutter om at det drives forskning, og om de løpende prosjektene. Denne forskningen viser jo at kunnskap og forskning gjør hvalsafariturismen enda mer komplett, sier Zanoni.