På sakskartet under dagens formannskapsmøte i Hadsel står blant annet følgende spørsmål:

- Omdefinering av lagerbygg til leiligheter - Brattåsen (del av det svært omstridte området ved masseutaket) Formannskapet  avviste dette ønsket.

- Klage på avslag om fritak fra driveplikt på - utsatte saken. Saken videresendt Fylkesmannen.

- Klage på oppføring av seksmannsbolig i Sævtjønnveien, Tømmervika. Utsatte saken. Ber rådmann gå i dialog med utbygger, det blir trolig også befaring.

-  Reguleringsplan Stokmarknes lufthavn, Skagen. Formannskapet enige om å videreføre arbeidet med regulering. Det blir rullebaneutvidelse, før eller siden, selv om vi er skuffet over utsettelsen, sier Freiberg.

- Politikerne i formannskapet jobber med uttalelse om hvordan man kan tillate næringsetablering ved Europris i utkanten av Stokmarknes, uten at nyetableringer rammer sentrum, men blir et verdifullt tillegg.