Russlands ambassade: NATO-øvelsen i Norge er av antirussisk karakter