Etter nedleggelsen av containerruten til MS «Tege» har godstrafikken langs veien økt. Nå er Lødingen Havn KF pådrivere for å få i gang ruta igjen, denne gangen med to båter.

- Vi jobber med grunnlaget for å kunne få kontrahert fartøy. Vi vil i dialog med de store brukerne av havna forsøke å finne løsninger som gjør at man skal klare å få en del containere avgårde sjøveien, sier havneleder og prosjektleder for nytt havneavsnitt, Svein Henriksen.

Bedre for miljøet

Han påpeker at den økte godstrafikken ikke er bra for miljøet.

- Det er et enormt stort miljøaspekt knyttet til dette. Med nye fartøy snakker vi i allefall om gassdrift, og kanskje batteridrift når man laster og losser, sier Henriksen.

Havnestyret startet arbeidet med dette prosjektet i fjor høst.

Med to båter er det muligheter for daglige avganger.

- Det som faktisk skjedde med «Tege» var at det måtte kjøres bil mellom hvert anløp. Det vil man ha bort. Det handler om å få levert varene, sier Henriksen.

I gang om få år

Lødingen Havn mener nå at et anløp på et nytt havneområde på Fiskøya vil være ideelt for containerskipene, med sin nærhet til sentrale byer som Sortland, Svolvær, Harstad og Narvik.

- Vi håper nå at noen av midlene som er satt av på statsbudsjettet til flytting av transport fra vei til sjø, kan brukes på dette, sier Henriksen.

En utløsende faktor for planene er Statens Vegvesens planer om endring av traseen på E10. Nå ser havnestyret i Lødingen for seg at de nye containerskipene på ruta kan være i gang om to til tre år.

- Det tar tid å få på plass grunnlaget, og så tror jeg vi vil snakke om en byggetid på 1,5 år.