De viktigste råvarene i iskrem er fløte, egg og sukker. Følger vi prisutviklingen til disse råvarene over de siste ti årene, ser vi at prisene har økt mer enn den generelle prisøkningen på matvarer, melder Statistisk sentralbyrå på sine nettsider.

Fra 2006 til 2016 steg prisene på sukker, egg og fløte henholdsvis 43, 38 og om lag 40 prosent, mens den generelle prisoppgangen på alle matvarer sett under ett har vært rundt 21 prosent.

Med dette skulle man kanskje tro at prisene på iskrem har økt mer enn prisene på andre matvarer og blitt relativt sett dyrere.

Prisene på is har imidlertid kun steget 16 prosent de siste ti årene og har dermed hatt en relativt mindre prisøkning enn andre matvarer sett under ett til tross for dyrere råvarer – til glede for den iskremnasjonen vi er.